ตารางการอบรม

ตารางการอบรมนี้ ไม่รวมวันหยุดและเหตุการณ์อื่นๆ ซึ่งบริษัทขอสงวนสิทธิที่อาจจะขอปรับเปลี่ยน วันให้เหมาะสมกับการอบรม

ทันทีที่คุณตัดสินใจที่จะเข้ารับการอบรม กรุณาไปที่หัวข้อ "ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าอบรม" และ ทำการเลือกหลักสูตรและวันที่ที่คุณต้องการเข้ารับการอบรม

ภายหลังดำเนินการลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตรตามขั้นตอนเรียบร้อย ใบสมัครของคุณจะถูกส่งผ่าน ไปยังขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติตามขั้นตอนของศูนย์ฝึกอบรม โดยทางศูนย์ฝึกฯ จะแจ้งผลการพิจารณาใบสมัครของคุณให้ทราบในลำดับถัดไป

การลงทะเบียน จะยึดหลักการที่ว่า "สมัครก่อน มีสิทธิก่อน"

วันที่ที่เป็น สีขาว หมายถึง สามารถเข้ารับการอบรมได้
วันที่ที่เป็น สีแดง หมายถึง ไม่สามารถเข้ารับการอบรม (เต็ม)

November 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
December 2560
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
January 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
February 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
March 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
May 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31